Midas is thuis in vele stijlen en technieken. Realistisch, abstract, explosief of introvert, maar altijd typisch Midas en altijd met kwaliteit. Het recente werk is in een ingetogen sobere, figuratieve stijl geschilderd in aardetinten, soms ook expressiever werk in zwart-wit en grijstinten. altijd in acryl op board.

Het betreft een aantal series die na en naast elkaar zijn onstaan en waar hij afwisselend aan werkt.

Engelen en Zondaars

Eigenlijk min of meer als arbeidstherapie begon Midas aan deze reeks toen hij na een periode van dakloosheid plotseling eenzaam en berooid op een kale flatwoning zat. Dat verklaart ook het formaat (40X40) waarvan er 18 uit een plaat board gaan. Meer kon Midas niet betalen. Het begon vanuit een fascinatie voor laddertjes die in een soort toneeldecor werden geplaatst. De figuurjes verschenen min of meer vanzelf en weerspiegelden de kleine, desolate wereld waarin Midas zich bevond: eenzaam, hartje winter, depressief, donker, absurd.

Keukengeluk

Hier een poging om een commerciele vorm te vinden voor de ledenpoppen die in de eerste serie waren verschenen. De touwtjes werden geìntroduceerd als grafisch element op de zwarte achtergrond, maar werden uiteindelijk als te overheersend weer weggelaten. De koks verschenen als vanzelf vanuit het nog verse horecaverleden.

Gevangen en Eenzaam

Hij begint er lol in te vinden. Tijd voor milde zelfspot. Dankzij het schilderen werd de depressie minder en Midas introduceerde, eigenlijk weer als vanzelf, de gevangenen. In eerste instantie was vooral het gegeven van de wit/zwarte gevangenispakken interessant vanwegende grafische werking. Gaanderweg begreep Midas dat hij bezig was met zelfportretten. De gevangenen weerspiegeleden precies hou hij zich voelde en hoe zijn dagindeling er uit zag.

Sammie

Midas blijft op zoek naar expressiever vormen en een snellere, spontanere techniek. ook de noodzaak om zich te onderscheiden droeg bij tot de beslissing om het schilderen in zwart/wit te gaan exploreren. Sammie, Midas zoontje, is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Dank zij hem, komen er bij Midas spontaan allerlei herinneringen op uit zijn eigen kindertijd. Midas Ontspant.

Modern Times

Nu komt er ook plaats voor commentaar op meer volwassen onderwerpen, observaties, lichte ironie, zicht op de medemens. De Homo Erectus, De Kroegtijger, etc.. Stilistisch weer een ander vorm.

Dominas en Schrikgodinnen

Geinspireerd door het zien van een Picasso-vervalsing door de meestervervalser Jansen, maakt Midas een aantal `vrouwen-portretten`, waar de dames der schepping niet bepaald als het zwakke geslacht worden afgebeeld.

Picasso´s

Qua vorm naadloos aansluitend op de voorgaande serie laat Midas zich hier schaamteloos leiden door de nalatenschap van de aartsvader der 20ste eeuwse kunst: Pablo Picasso. Hier voor het eerst ook wat feller kleur.

Jungle Mannetjes

Het mannetje/gebruiksvoorwerp uit de Dominas-serie maakt zich zelfstandig en verschijnt in een eigen wereld. Een nachtelijke, tropische-jungle wereld die Midas kent van reizen in Azie en Afrika en die vanzelf uit zijn onderbewustzijn opduikt.

Brutus

In Brutus, komt de gevangene uit de eerdere serie samen met de verworvenheden uit de zwart/witte series. Het resultaat is weer een, nog sterker expressief idioom. Midas breekt los uit gevangenschap! Ook bepaalde gegevens uit het daklozenbestaan krijgen hier hun plaats.

Uiteindelijk wordt het voor Midas steeds moeilijker om zich te houden aan de zelfopgelegde beperkingen. Series beginnen door elkaar te lopen. er verschijnen mengvormen, stijlbreuk is schering en inslag. Hoe gaat het verder? Midas zal ons zeker verrassen!

Ceramiek

Sinds eind 2010 maakt Midas ook ceramiek. In eerste instantie de bekende midasfiguurtjes, later beslist ook vrijer werk.